Zakelijke screening
Kopen en verkopen is de basis voor een ondernemer.
Hoe zeker bent u van uw zakenrelatie als u op het punt staat een contract af te sluiten?
Informatie verzamelen over de financiële draagkracht van uw komende zakenrelatie voorkomt dat de toekomst van uw bedrijf
wordt aangetast.

Screening
De zakelijke screening start via het opsturen van het aanvraagformulier, waarna zo snel mogelijk contact wordt gelegd.
U ontvangt een duidelijke rapportage met een risicoprofiel, waarin:
- Verificatie persoonsgegevens: naam + adres
- Verificatie bedrijfsgegevens: Kamer van Koophandel + Kadaster
- Krediet- of verhaalsrapportages
- Verificatie (financiële)bedrijfsinformatie
- WSNP/faillissementsregister
- Gerechtelijke aankondiging deurwaarder

Klik hier voor:     Download het Aanvraagformulier in MsWord of in PDF, vul in en verzend per mail
                                of vul het Aanvraagformulier online in en verzend via deze site
Privacy
In alle gevallen worden de privacyregels gehanteerd, vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Internationaal screenen
Anders is het wanneer u bij het zakendoen de grens overgaat. Prisma-advies kan uw zakenrelatie internationaal screenen.
Neem hiervoor telefonisch of per mail contact op met Prisma-advies, vanwege specifieke vragen en extra kosten.                
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?


Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Nieuwsbrief      
 

   


|
Anonieme tip Abonneren GRATIS Nieuwsbrief
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief