Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083


Werkwijze

Intake:
Aan de hand van de probleemstelling worden onderzoeksmogelijkheden besproken.

Plan van aanpak:
Een verkennend onderzoek wordt ingesteld en een plan van aanpak met een kostenraming gepresenteerd.

Opdracht:
Een door beide partijen ondertekende overeenkomst is de basis van de uitvoering van de opdracht.
Soorten van Onderzoek:
Raadplegen 'open bronnen' zoals internet en bibliotheek, sporenonderzoek, observatie van persoon of object, interviews
betrokkenen, buurtonderzoek, foto apparatuur, handschrift analyse.

Verloop onderzoek:
Tussentijds wordt gerapporteerd over het verloop van het onderzoek en de gemaakte kosten.

Rapportage:
Het onderzoek wordt afgerond in een rapportage met conclusies en aanbevelingen.

Evaluatie:
Elk onderzoek wordt met de opdrachtgever geëvalueerd.
                                                                             G                  
Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Nieuwsbrief      
 

   


|
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief