Recherche • Integriteit • Screening
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743Algemene informatie
Fraude is een schadepost die jaarlijks vele miljarden kost, wat U dagelijks in de portemonnee voelt.
Prisma-advies is uw professional bij het onderzoek van uw fraudeprobleem.

Definitie fraude: Iemand, die daarvoor geen toestemming heeft, eigent zich gelden of goederen van een ander toe.
Iedereen kan het slachtoffer worden van fraude: “het is de moderne Pest, dat iedereen op kan lopen.
          

Wettelijke kaders
Prisma-advies  werkt binnen de wettelijke kaders:
- Door het Ministerie van Justitie is vergunning verleend, onder nr.: POB 1083
- Door de regiopolitie Zaanstreek-Waterland is vergunning verleend onder nr.: 20090641743
- Goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens m.b.t. naleving Privacywetgeving

Volgens de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
- De privacygedragscode, sector particuliere onderzoeksbureaus.
- De vereiste instructie particulier rechercheur.
- De verplichte klachtenregeling is van toepassing.

Gegevens
- De verzamelde gegevens worden rechtmatig verwerkt, vastgelegd en beveiligd opgeslagen.
Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Nieuwsbrief      
 

   


|
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief