Over Prisma-advies
Bij het inschakelen van Prisma-advies krijgt u te maken met de senioriteit van dit bureau in de aanpak van uw fraudeproblemen
of bij screeningsopdrachten.
Hier is voor u namelijk een onderzoeksbureau met een deskundig "oog" en die weet "hoe de hazen lopen".
Via een zorgvuldige maar ook creatieve wijze wordt uw onderzoek door Prisma-advies op een integere en krachtige wijze
uitgevoerd. Hierdoor wordt op een professionele en transparante wijze de gesignaleerde fraude of het screeningsverzoek
blootgelegd en in een compacte en krachtige analyse aan u gerapporteerd.
Het levert u pure winst op, want naast een veilige onderneming en een beperking van de bedrijfsschade, ook een positief imago
waarmee een ander graag zaken doet.

De deskundigheid van Prisma-advies komt voort uit:
- Jarenlange ervaring als leidinggevende bij de politie en met complexe rechercheonderzoeken.
- Uitgevoerde multidisciplinaire onderzoeken, samenwerking tussen de Politie, Belastingdienst en de Douane.
- Onderzoeken en analyses binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit (Wallenproject Amsterdam).
- Leiding geven aan onderzoeken en analyses i.o.v. de Korpsleiding, het Openbare Ministerie en de Burgemeester in Amsterdam.
- Jarenlange opgebouwde deskundigheid binnen het Bestuursrecht.

Bij elk onderzoek is een overeenkomst de basis, de Algemene Voorwaarden maken hier deel van uit.
De opdrachtgevers van Prisma zijn de Overheid, het bankwezen, Verzekeringsmaatschappijen, het bedrijfsleven, organisaties,
maar ook de burger.
Vanuit de expertise binnen Prisma zijn vele opdrachten succesvol uitgevoerd.
Bij langlopende contracten zijn over de uurtarieven aantrekkelijke kortingen mogelijk.
Periodiek verzorgt Prisma-advies een nieuwsbrief waarop een gratis abonnement kan worden genomen.

Prisma-advies is gevestigd: Raadhuisstraat 47, 1474 HJ te Oosthuizen
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?


Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Nieuwsbrief      
 

   


|
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief