C
Juridisch advies
U kunt bij Prisma-advies terecht voor een aantal juridische specialisaties.

Verkeerskundig:
- Onderzoek naar een verkeerskundige situatie
- Onderzoek naar de toedracht van en het opsporen van getuigen bij aanrijdingsituaties

Aansprakelijkheid:
- Onderzoek doen naar de juiste toedracht en de omvang van een gebeurtenis
- Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij
- Inschakelen van een deurwaarder en/of de Kantonrechter

Bestuursrechterlijk:
- Onderzoek doen naar de mogelijkheden en het indienen van een vergunningaanvraag bij de overheid
- Het bestrijden van en het in kaart brengen van overlast in de openbare ruimte
- Systematisch onderzoek doen naar mogelijk permanente bewoning in recreatiewoningen. Aan de opdrachtgever wordt in
   rapportages indicatoren verstrekt, waarop met succes een procedure kan worden gestart.

Privacywetgeving:
Onderzoek doen naar de rechtmatigheid van gebruik van persoonsgegevens.

Overig:
Staat uw onderwerp/problematiek in genoemde juridische overzicht hier niet bij?
Schroom niet contact op te nemen.
        C
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?


Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Nieuwsbrief      
 

   


|
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief