Training

Doel
Doel van de training is iedereen in het bedrijf/de organisatie ook daadwerkelijk volgens de voorschriften te laten werken. En
niet voor een korte periode na de training, nee langdurig. Zodanig dat het een automatisme wordt.
Na het 'ja zeggen', ook daadwerkelijk het 'ja doen'.

Locatie
De trainingen kunnen zowel extern, als 'incompany' worden gegeven.

Interactieve trainingen
Om de gewenste verandering te bereiken, worden de medewerkers via een aantal interactieve sessies getraind,
waarin aan de orde komt:
- Wat wordt aangepast, het implementeren van de nieuwe regels
- Hoe in de toekomst uitgevoerd
- Gedragsverandering stimuleren
- Het monitoren van de naleving van de regels
- Het borgen van deze nieuwe afspraken

Opfris moment
Om ervoor te zorgen dat de investering in het maatschappelijke kapitaal rendeert, verdient het aanbeveling de eerste jaren voor
een 'opfris moment' te zorgen.
Dit bestaat uit een jaarlijkse monitoring en een sessie met de medewerkers organiseren om de puntjes op de 'i' te zetten.
                                                                                G
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743


Prisma - advies
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743


Nieuwsbrief      
 

   


|
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief