Algemene informatie
Integriteit kan het best worden omschreven als "hoe eerlijk en oprecht is de medewerk(st)er in mijn organisatie".
Bedrijven en organisaties worden door klanten, partners en opdrachtgevers beoordeeld op integer gedrag.
Integere medewerk(st)ers zijn de basis voor een goede bedrijfsvoering en het voorkomt schade.

Gegevens/eigendommen bedrijf
Het betreft hier (geautomatiseerde) gegevens en eigendommen van het bedrijf.
Hoe de medewerkers hiermee omgaan en wat de gevolgen voor een bedrijf zijn, valt regelmatig in de media te lezen.

Voor welk advies?
- Omgang, gebruik en verlies van vertrouwelijke gegevens.
- Naleving bedrijfsregels
- Opstellen en inrichten van een interne controle.
- Vertrouwelijk melden.
- Antecedentenonderzoek voor sleutelfuncties.

Plan van Aanpak
Een compleet integriteitsonderzoek bestaat uit:
- Intern onderzoek
- Een op maat geschreven advies met conclusies, aanbevelingen en het vervolgtraject
- Een training die extern of 'incompany' kan worden gegeven
- Het borgen van de nieuwe interne regels
- Een jaarlijks opfrismoment
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?


Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
Nieuwsbrief      
 

   


|
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Anonieme tip Abonneren GRATIS Nieuwsbrief
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief