Advies

Eindrapportage
In deze rapportage staan:
- Conclusies
- Aanbevelingen
- Stappenplan, hoe de toekomstige verbeteringen toe te passen
Hierin is het van belang in de toekomst de geconstateerde onvolkomenheden te voorkomen.

Vervolgtraject
De conclusies en aanbevelingen behandelen de volgende onderwerpen:
- Vastgelegde geldende voorschriften
- Verbetering procedures
- Toezien op het naleven van afspraken
- Het vertrouwelijk kunnen melden
- Informatietraject richting de medewerkers
- Trainen van de medewerkers
- Borging van de vastgestelde afspraken
- Periodieke evaluatie op verzoek
Stappenplan
In dit stappenplan wordt volgens de uitgangspunten van het PDCA de conclusies en de aanbevelingen uitgewerkt.

Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743


Prisma - advies
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743


Nieuwsbrief      
 

   


|
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Anonieme tip Abonneren GRATIS Nieuwsbrief
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief