Onderzoek

Wat wordt onderzocht:
- Wat zijn de geldende voorschriften.
- Zijn deze voorschriften bij iedereen bekend.
- Omgang met vertrouwelijke gegevens, zoals het gebruik van geheugendragers (USB sticks)
- Omgang met eigendommen van het bedrijf
- Opstellen en inrichten van een interne controle
- Uitvoeren van antecedentenonderzoek voor sleutelfuncties

Intern onderzoek
Na de opdrachtverlening wordt gestart met een intern onderzoek.
Hierin komt aan de orde:
- Hoe is de organisatiestructuur
- Wat is de bedrijfscultuur
- Hoe zijn de geldende voorschriften vastgelegd
- Zijn de bestaande procedures bij iedereen bekend
- Het in vertrouwen kunnen melden van voorvallen
- Het afnemen van interviews, waarbij de organisatie feitelijk wordt doorgelicht

Rapportage
- Tussentijdse rapportage wordt aan opdrachtgever verstrekt en besproken.
- Eindrapportage met conclusies en aanbevelingen wordt besproken, vastgesteld en het vervolgtraject bepaald.
C
Recherche • Integriteit • Screening
WAT KAN PRISMA - ADVIES VOOR U BETEKENEN?
Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743


Prisma - advies


Vergunning Min. v. Just.
POB 1083
Goedkeuringsnr.
20090641743
Nieuwsbrief      
 

   


|
            

Algemene Voorwaarden Disclaimer
Abonneren GRATIS Nieuwsbrief Anonieme tip
'Een Prisma is veelzijdig en transparant, op deze manier opereert Prisma-advies'
De opdrachtgever kan er zeker van zijn dat alle onderzoeken nauwgezet en naar volle tevredenheid worden uitgevoerd
Download Nieuwsbrief